På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.


Seneste udmeldinger fra VSI og DI

VSI og DI Service har gennem den seneste tid markeret sig i debatindlæg om privates løsning af de opgaver på politiets område, der ikke kræver en politiuddannelse. Her er et overblik over udmeldingerne.

Debatrunde i Altinget.dk

Det politiske nichemedie Altinget.dk har haft en debat om politiets kerneopgaver. Her har fagforeninger og politikere haft mulighed for at give deres besyv med. Flere af debattørerne gav udtryk for misforståelser af private virksomheders hensigter med at løse på politiets område. Derfor var det godt, at branchen også var repræsenteret i debatten.

Branchedirektøren for DI Service, Mette Rose Skaksen, bidrog med et indlæg om, at private ikke vil have del i politiets såkaldte "magtmonopol" og bære våben. Private skal frigøre betjente, så de netop kan løse de opgaver, der kræver en politiuddannelse.
Læs artiklen fra Altinget her

VSI's formand, Tom Laursen, bidrog også med et debatindlæg, hvor han fastslog, at private allerede løser vigtige og tryghedsskabende opgaver. Derfor kan private tilbyde politiet en hjælpende hånd med opgaver, der kræver teknisk indsigt, logistisk overblik eller betydelige administrative muskler. Ved en konkurrenceudsættelse af opgaver vil det i øvrigt være ordregiver, f.eks. Rigspolitiet, som definerer kvalitets- og sikkerhedsniveauet.
Læs artiklen fra Altinger her

Udmelding om politikadetter

I Jyllands-Posten pegede VSI og DI Service på, at private kan løse flere af de opgaver, som er tiltænkt de 345 politikadetter, der skal uddannes over de kommende år, og at privat opgaveløsning i højere grad bør indgå i løsningen af politiets udfordringer.
Læs hele artiklen om politikadetter herVSI - Vagt- og Sikkerhedsindustrien 1787 København V. Tel: 3377 3377 Fax: 3377 3300 E-mail:kahpdi.dk